Księga wieczysta: Koszalin, ul. Bosmańska 37B


Miejscowość: Koszalin
Ulica: ul. Bosmańska
Numer budynku: 37B
Lista lokali: Zobacz listę 5 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
KO1K/xxxxxxxx/1

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
3. Powiat KOSZALIN
4. Gmina KOSZALIN
5. Miejscowość KOSZALIN
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 326101_1.0011.28/37
2. Numer działki 28/37
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0011
B: nazwa obrębu
4. Położenie KOSZALIN
5. Ulica BOSMAŃSKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326101_1.0011.28/37
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy BOSMAŃSKA
B: numer budynku 37
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 9
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 51
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 52
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 53
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 55
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 56
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 57
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 58
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 59
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 60
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326101_1.0011.28/37
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy BOSMAŃSKA
B: numer budynku 37A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 7
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 42
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 43
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 46
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 47
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 48
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 49
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326101_1.0011.28/37
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy BOSMAŃSKA
B: numer budynku 37B
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 5
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 34
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 35
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 38
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 39
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 40
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
4. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326101_1.0011.28/37
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy BOSMAŃSKA
B: numer budynku 37C
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 10
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
5. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326101_1.0011.28/37
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy BOSMAŃSKA
B: numer budynku 37D
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 3
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
6. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326101_1.0011.28/37
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy BOSMAŃSKA
B: numer budynku 37E
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej KO1K / xxxxxxxx / 4
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.