Księga wieczysta: Szczecin, ul. Kłodna 27


Miejscowość: Szczecin
Ulica: ul. Kłodna
Numer budynku: 27
Lista lokali: Zobacz listę 11 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
SZ1S/xxxxxxxx/7

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
3. Powiat SZCZECIN
4. Gmina SZCZECIN
5. Miejscowość SZCZECIN
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 326201_1.0037.13/5
2. Numer działki 13/5
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0037
B: nazwa obrębu
4. Położenie SZCZECIN
5. Ulica KŁODNA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
2. 1. Identyfikator działki 326201_1.1037.13/9
2. Numer działki 13/9
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 1037
B: nazwa obrębu
4. Położenie SZCZECIN
5. Ulica PANIEŃSKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.0037.13/5
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy PANIEŃSKA
B: numer budynku 46
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 27
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu U1
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2 Z NR 46
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3 Z NR 46
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4 Z NR 46
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5 Z NR 46
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 Z NR 46
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7 Z NR 46
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8 Z NR 46
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9 Z NR 46
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10 Z NR 46
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11 Z NR 46
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12 Z NR 46
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14 Z NR 46
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15 Z NR 46
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.0037.13/5
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy KŁODNA
B: numer budynku 27
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 11
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.0037.13/5
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy KŁODNA
B: numer budynku 28
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 1
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu USŁUGOWY
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
4. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.0037.13/5
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy KŁODNA
B: numer budynku 29
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 1
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu USŁUGOWY
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 6
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
5. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.0037.13/5
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy KŁODNA
B: numer budynku 30
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 1
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu USŁUGOWY
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 5
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.