Księga wieczysta: Szczecin, ul. Lubomirskiego 5


Miejscowość: Szczecin
Ulica: ul. Lubomirskiego
Numer budynku: 5
Lista lokali: Zobacz listę 20 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
SZ1S/xxxxxxxx/0

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
3. Powiat SZCZECIN
4. Gmina SZCZECIN
5. Miejscowość SZCZECIN
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 326201_1.1011.19/11
2. Numer działki 19/11
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 1011
B: nazwa obrębu
4. Położenie SZCZECIN
5. Ulica STANISŁAWA HERAKLIUSZA LUBOMIRSKIEGO
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.1011.19/11
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy LUBOMIRSKIEGO
B: numer budynku 5
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 20
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 38
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 42
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 43
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 45
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.