Księgi wieczyste Grudziądz


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Grudziądz

Publiczne rejestry zawierające szczegółowe dane o prawach do nieruchomości i osobach te prawa posiadających zwane są księgami wieczystymi. Aspekty związane z tymi dokumentami regulowane są ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku. Księgi wieczyste dotyczą nieruchomości takich jak mieszkania, grunty, domy, lokale biurowe, a także spółdzielczych własnościowych praw do mieszkania.

Numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone przez sądy rejonowe, które nadają im także numer według przyjętego ogólnokrajowego formatu w postaci: XYZ1/12345678/2, gdzie:

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Grudziądz

Numer księgi wieczystej to jedyny identyfikator pozwalający znaleźć daną księgę – zawsze odsyła tylko do właściwego dokumentu, nie ma tu mowy o rozbieżności. Numer KW wydawany jest petentom, którzy mają interes prawny, w sądzie rejonowym, wydział ksiąg wieczystych, Grudziądz lub w Starostwie Powiatowym, Wydziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Grudziądz. Bez uzasadnienia interesu prawnego we wniosku, decyzja będzie odmowna. Złożenie wniosku jest płatne, a czas oczekiwania na wydanie numeru trwa od kilku dni do nawet kilku tygodni.

Szybciej i prościej przebiega proces szukania numeru KW online:

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Powszechna zasada jawności ksiąg wieczystych implikuje dwie rzeczy: po pierwsze, obywatele mogą mieć wgląd do ksiąg, po drugie, w razie sporów nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej, jeśli są one kluczowe dla sprawy, bo księgi są jawne i powszechnie dostępne. Dlatego warto znać wpisy w księdze, tym bardziej, że jeśli już zdobyło się numer, odnalezienie samej księgi nie sprawia problemu. Wystarczy wpisać numer KW na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Przeglądanie ksiąg online jest darmowe, pobranie wersji elektronicznej kosztuje 20 zł brutto. W dalszym ciągu petenci mają też możliwość skorzystania z tradycyjnej metody zaznajomienia się z księgami – w sądzie rejonowym. Wypis papierowy kosztuje 30 zł brutto.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta jest zawsze przydatna przy podpisywaniu umowy o kupno nieruchomości. Trzeba przedłożyć wypis z niej notariuszowi i stronie kupującej. Ponadto w toku postępowania spadkowego można sprawdzić status prawny nieruchomości, zanim zdecyduje się przyjąć majątek w spadku.